เกาะช้างมานีน่าเป็นมารีน่าแห่งแรกในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เราให้บริการรับฝากเรือ นำเรือขึ้นลง ขายน้ำมัน อาหารและซัพพลายอื่นๆ ในอุทยานมีเกาะต่างๆถึง 52 เกาะให้ท่านได้เดินทางสำรวจ ดำน้ำและท่องเที่ยว

 

 

นำเรือขึ้นลง (อัตราต่อเที่ยว)
เรือ ขนาด (ฟุต) อัตรา (บาท)
Jetski - 200
Speed Boat 20 300
Speed Boat 20-25 @20
Speed Boat 25-29 @25
Speed Boat 29-35 @30

 

อัตราค่าฝากเรือ
24 Hr. Security ในน้ำ(THB/Ft) บนบก (THB/Ft) ต่ำสุด
Monthly 220 200 3000
Weekly 100 - 2000
Daily 20 - 300
Sleeping On Board 50/Day - -